Seminarium mikrokalorymetryczne 2016

Seminarium mikrokalorymetryczne 2016

 

29.06.2016r Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej we współpracy z firmą TA Instruments zorganizowała Seminarium Mikrokalorymetryczne Zaproszenie. Seminarium odbyło się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 4 (sala 2.3, I piętro). Tematyką Seminarium było zastosowanie techniki ITC – Izotermicznej Kalorymetrii Miareczkowej oraz DSC – Różnicowej Kalorymetrii Skaningowej w badaniach biologicznych. Grupa naukowców w osobach prof. Andrzej Skoczowski (The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology), dr inż. Dominika Madej (AGH), dr Monika Kula (The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology) oraz dr Piotr Drączkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) wygłosiła bardzo interesujące referaty:

Izotermiczna kalorymetria w badaniach biologicznych ( prof. A. Skoczowski)

Praktyczne zastosowanie mikrokalorymetrii w badaniach kinetyki wydzielania ciepła podczas uwadniania ogniotrwałych spoiw hydraulicznych (dr inż. Dominika Madej)

Zmiany składu chemicznego i aktywności metabolicznej komórek glonów w odpowiedzi na jony krzemu w pożywce (dr M. Kula)

ITC jako wszechstronne i uniwersalne narzędzie do badania interakcji enzym-inhibitor (dr P. Drączkowski)

Seminarium zostało uwieńczone prezentacją Christiana Ortmanna, specjalisty z firmy TA Instruments. Po części teoretycznej odbyła się prezentacja instrumentów.

W Seminarium wzięły udział 24 osoby. Biorąc pod uwagę zainteresowanie, organizatorzy zaplanowali kolejne edycje podobnego spotkania w kolejnych latach

Deklaracja dostępności