Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż wracamy do Państwa!
spotykamy się 06 kwietnia 2023 roku na
IV Seminarium Ogólnoakademickim
"Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych"

Patronem tegorocznej edycji jest Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 
Ponadto,

Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniło nasze działania i w ramach programu „Doskonała Nauka” dostaliśmy dofinansowanie na organizację NASZEGO przedsięwzięcia :)

 

logo facebook

 

dofinansowanie.jpg (167 KB)

Metody fizykochemiczne stanowią kluczowy element w badaniach naukowych. Są niezbędnym narzędziem pozwalającym na pozyskiwanie wartościowych danych a ich analiza, poprzez wnikliwą dyskusję, prowadzi do uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki poprzez prezentację interesujących badań naukowych prowadzonych przy użyciu różnych metod fizykochemicznych z zakresu farmacji, biologii, medycyny i nauk pokrewnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Seminarium jest dedykowane pracownikom naukowym, młodym naukowcom, doktorantom, magistrantom, członkom kół naukowych i wszystkim pasjonatom nauki. Podczas Seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać ciekawych wykładów zaproszonych gości oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat metod fizykochemicznych stosowanych aktualnie w nauce poprzez przedstawienie rezultatów swoich badań w postaci prezentacji posterowych* lub/i ustnych.

Uczestnictwo w Seminarium zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem, a trzem autorom najlepszych prac przyznane zostaną wyróżnienia i nagrody.

Zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie abstraktu (wzór abstraktu należy pobrać ze strony głównej => zakładka pliki do pobrania => wzór abstraktu) prosimy dokonać za pośrednictwem FORMULARZA REJESTRACYJNEGO w terminie do dnia 23 marca 2023 r. Za treść abstraktu odpowiadają autorzy pracy. Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, noclegów, itp. (za wyjątkiem głównych Prelegentów).

Zapewniamy miłą atmosferę w gronie naukowców z różnych dziedzin, mając nadzieję, iż liczne zainteresowanie przyczyni się do uczynienia naszego Seminarium spotkaniem cyklicznym.

Serdecznie zapraszamy!


* w przypadku dużego zainteresowania, organizatorzy Seminarium zastrzegają sobie prawo do zmiany formy prezentacji z posterowej na ustną (5-7 min).

PROGRAM KONFERENCJI

kalendarz i ołówek

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Honorowy Patron

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Prof. SUM, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

INSTYTUT PROTEZ SERCA FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU, KATEDRA KARDIOCHIRURGII I TRANSPLANTOLOGII, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY IN TURKEY 

KATEDRA FARMAKODYNAMIKI I FARMAKOLOGII MOLEKULARNEJ, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

ABLE-Jasco Polska sp. z o. o, KRAKÓW