II Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" 2018

Szanowni Państwo,

23 kwietnia 2018 r., w godz. od 10.00 do 15.00 Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej zorganizowała II Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych” plakat informacyjny. Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym Pana Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego – Prorektora ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Miejscem spotkania była sala dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8 oraz hol przy sali dydaktycznej, gdzie uczestnicy konferencji prezentowali w formie plakatów swoje wyniki badań.

Skład Komitetu Naukowego:
- dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk (Przewodnicząca, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- mgr chem. Jadwiga Pożycka (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Skład Komitetu Organizacyjnego:
- dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (Przewodnicząca, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- dr n. chem. Danuta Pentak (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- dr n. fiz. Lidia Szymczak-Mazur (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- mgr inż. chem. Anna Ploch (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

W przedsięwzięciu wzięło udział 59 uczestników,
w tym 5 prelegentów:
- dr hab. Nikodem Kuźnik (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach)
- dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- dr inż. Mirosław Danch (ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., Kraków)
- dr Agnieszka Kowalczyk (LOT-QuantumDesign, WITec GmbH, Chorzów)
- dr Maxime Tchaya (WITec GmbH, Niemcy)

oraz 54 osoby, które uczestniczyły w sposób czynny (prezentacja wyników badań w formie plakatu, 38 posterów). Tematy wystąpień wraz z programem Seminarium zawarte są w książce abstraktów book of abstracts.

II Seminarium Ogólnoakademickie spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, prelegenci podziękowania a laureaci najlepszych prac posterowych – wyróżnienia w formie dyplomu i upominków. Wszystkie ważniejsze momenty Seminarium zostały zapisane nie tylko w naszej pamięci, lecz także w postaci fotografii.

W związku z tym, iż jako Organizatorzy Seminarium w tym roku również otrzymaliśmy liczne pochwały, a liczba uczestników na tego typu wydarzeniu zorganizowanym po raz drugi przewyższyła nasze oczekiwania, dołożymy wszelkich starań, by w/w przedsięwzięcie, które stało się wydarzeniem cyklicznym, odbyło się również w 2019 r. jako III Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, i mogło po raz kolejny promować nie tylko Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu lecz także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

II SO_prezentacja

Deklaracja dostępności