I Seminarium ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" 2017

I Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych” odbyło się 3 lipca 2017 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 (plakat informacyjny). Miejscem spotkania była Sala wykładowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz hol przy sali wykładowej, gdzie uczestnicy konferencji prezentowali w formie plakatów swoje wyniki badań.

Skład Komitetu Naukowego:

- dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk (Przewodnicząca, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- prof. dr hab. n. fiz. Anna Michnik (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- mgr chem. Jadwiga Pożycka (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Skład Komitetu Organizacyjnego:

- dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (Przewodnicząca, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- mgr inż. chem. Anna Ploch (Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- dr n. farm. Mariola Chudzik (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

 

W przedsięwzięciu wzięło udział 39 uczestników, w tym 5 prelegentów:

- dr hab. inż. Robert Koprowski (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) 

- dr hab. n. med. Armand Cholewka (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- prof. dr hab. n. fiz. Anna Michnik (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

- dr inż. Mirosław Danch (ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., Kraków)

- mgr inż. Maria Jacewicz (TA Instruments Waters Sp. z o.o., Warszawa),

 

30 osób, które uczestniczyły w sposób czynny (prezentacja wyników badań w formie plakatu, 22 prace) oraz 4 osoby, które uczestniczyły w sposób bierny. Tematy wystąpień wraz z programem Seminarium zawarte są w książce abstraktów (bookofabstracts2017).

 

I Seminarium Ogólnoakademickie spotkało się z zainteresowaniem wielu osób. Uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, prelegenci podziękowania a laureaci najlepszych prac – wyróżnienia w formie dyplomu i upominków. Wszystkie ważniejsze momenty Seminarium zostały zapisane nie tylko w naszej pamięci, lecz także w postaci fotografii:  


prezentacjaISO

 

W związku z tym, iż jako Organizatorzy Seminarium otrzymaliśmy liczne pochwały, a liczba uczestników na tego typu wydarzeniu zorganizowanym po raz pierwszy była zadowalająca, dołożymy wszelkich starań, by w/w przedsięwzięcie stało się wydarzeniem cyklicznym i w 2018 r. odbędzie się II Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, które po raz kolejny będzie promować nie tylko Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu lecz także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Deklaracja dostępności