PROGRAM KONFERENCJI

kalendarz i ołówek

JM Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ds. Studiów i Studentów, prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Prof. SUM, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Bioanalytical challenges in developing LC-MS/MS methods for the determination of cefazolin and ondansetron for the study of their pharmacokinetics

A novel approach to therapeutic monitoring of drug concentration and distribution in tissues using chemical biopsy – an overview and perspectives

Innovative ion sources in mass spectrometry

Spectrofluorimetry from yesterday untill today

Deklaracja dostępności