PROGRAM KONFERENCJI

kalendarz i ołówek

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Honorowy Patron

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Prof. SUM, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

INSTYTUT PROTEZ SERCA FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU, KATEDRA KARDIOCHIRURGII I TRANSPLANTOLOGII, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY IN TURKEY 

KATEDRA FARMAKODYNAMIKI I FARMAKOLOGII MOLEKULARNEJ, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Fluorochinolony – „nowy pomysł na stare leki”