Komitet Naukowy

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Prof. SUM

mgr Jadwiga Pożycka

 

Organizatorzy:

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach