Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet naukowy:

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Prof. SUM - Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka - Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr Karolina Kulig - Asystent badawczo - dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Aleksandra Owczarzy - Asystent badawczo - dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Wojciech Rogóż - Asystent badawczo - dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - Adiunkt badawczo - dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komitet organizacyjny:

mgr Gabriela Dudek - Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
mgr Agnieszka Mendyk - Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 

Deklaracja dostępności