III Seminarium ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" 2019

Szanowni Państwo!

17 kwietnia 2019 r., w godz. od 10.00 do 15.00 Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej zorganizowała już III Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”. Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik – Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Miejscem spotkania była Aula Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8 oraz hol przy Auli, gdzie uczestnicy konferencji prezentowali w formie plakatów swoje wyniki badań. W tym roku po raz pierwszy oprócz prezentacji plakatów odbyła się także prezentacja ustna

Skład Komitetu Naukowego:

- dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk (Przewodnicząca, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) 
w Katowicach
)

- prof. Janusz Pawliszyn (Department of Chemistry University of Waterloo, Canada)

- dr hab. n. farm. Barbara Bojko (Department of Pharmacodynamics and Molecular Pharmacology Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

- dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (Przewodnicząca, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

 - Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

- Koło Naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 W przedsięwzięciu wzięło udział 72 uczestników,

w tym 5 prelegentów:

- prof. Janusz Pawliszyn (Department of Chemistry University of Waterloo, Canada)

- dr hab. n. farm. Barbara Bojko (Department of Pharmacodynamics and Molecular Pharmacology Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

- dr hab. inż. Tomasz Krawczyk (Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach)   

- dr hab. n. farm. Krzysztof Marciniec (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- dr inż. Mirosław Danch (ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., Kraków),

 

65 osób, które uczestniczyły w sposób czynny (prezentacja wyników badań w formie plakatów, 43 postery i w formie ustnej, 3 prezentacje) oraz w sposób bierny, 2 osoby. Tematy wystąpień wraz z programem Seminarium zawarte są w książce abstraktów.

III Seminarium Ogólnoakademickie spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, prelegenci podziękowania i upominki a laureaci najlepszych prac – wyróżnienia w formie dyplomu i nagród. Wszystkie ważniejsze momenty Seminarium zostały zapisane nie tylko w naszej pamięci, lecz także w postaci fotografii, które zostaną zamieszczone na stronie Seminarium http://seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/

http://sum.edu.pl/aktualnosci-z-wydzialu-dziekan/9851-iii-ogolnoakademickie-seminarium-pn-metody-fizykochemiczne-w-badaniach-naukowych

W związku z tym, iż jako Organizatorzy Seminarium w tym roku również otrzymaliśmy liczne pochwały, a liczba uczestników na tego typu wydarzeniu zorganizowanym po raz drugi przewyższyła nasze oczekiwania, dołożymy wszelkich starań, by w/w przedsięwzięcie, które stało się wydarzeniem cyklicznym, odbyło się również w 2020 r. jako IV Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, i mogło po raz kolejny promować nie tylko Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu lecz także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy - DO ZOBACZENIA ZA ROK!!

Deklaracja dostępności