Szczegółowy program

8.30 – 09.00 Rejestracja uczestników Seminarium

09.00 – 09.15 Otwarcie Seminarium: Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, prof. SUM

09.15 – 10.00 Prof. Zbigniew Nawrat, "..." INSTYTUT PROTEZ SERCA FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU, KATEDRA KARDIOCHIRURGII I TRANSPLANTOLOGII, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

10.00 – 10.45 Dr hab. Barbara Bojko, Prof. UMK, "...", KATEDRA FARMAKODYNAMIKI I FARMAKOLOGII MOLEKULARNEJ, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

10.45 – 11.30 Dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM, "...", KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII I ANALIZY LEKÓW, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

11.30 - 12.15 Dr hab. inż. Wojciech Domagała – "...", KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.30 Sesja posterowa, konkurs na najlepszą prezentację 

13.30 - 13.45 Sesja ustna, cd konkursu na najlepszą prezentację

13.45 – 14.30 dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz – "...", KATEDRA IŻYNIERII I BIOLOGII SYSTEMÓW, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

14.30 – 15.15 mgr Tomasz Kwolek - "...", ABLE-Jasco Polska sp. z o. o, KRAKÓW

15.15 – 15.45 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację – rozdanie dyplomów wraz z nagrodami oraz podziękowań

Zakończenie Seminarium

                       

  

*Organizator zastrzega prawo wprowadzenia nieznacznych zmian w programie Seminarium

Formularz zaproszenia pobierz