Komitet Organizacyjny

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

mgr Karolina Kulig

mgr Aleksandra Owczarzy

mgr Wojciech Rogóż

 

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach