Szanowni Państwo

IV Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych", które odbyło się  06 kwietnia 2023, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, które przerosło oczekiwania Organizatorów. Podczas tegorocznej edycji Seminarium zaprezentowano aż 37 prac w formie posterowej oraz 4 w formie ustnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, prelegenci podziękowania i upominki a laureaci najlepszych prac – wyróżnienia w formie dyplomu i nagród. Wszystkie ważniejsze momenty Seminarium zostały zapisane nie tylko w naszej pamięci, lecz także w postaci fotografii, które zostaną zamieszczone na stronie Seminarium (Poprzednie edycje ->IV Seminarium OA 2023) oraz na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090431229041). Relacja z IV SO w formie felietonu jest dostępna na antenie telewizji TVS (https://tvs.pl/tv/iv-seminarium-ogolnoakademickie-na-slaskim-uniwersytecie-medycznym-w-katowicach/). Zapraszamy do lektury Aktualności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (https://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/14713-iv-seminarium-ogolnoakademickie-metody-fizykochemiczne-w-badaniach-naukowych).

Patronem tegorocznej edycji był Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański. Ponadto, Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniło nasze działania i w ramach programu „Doskonała Nauka” dostaliśmy dofinansowanie na organizację NASZEGO przedsięwzięcia :)

logo facebook


dofinansowanie.jpg (167 KB)

Metody fizykochemiczne stanowią kluczowy element w badaniach naukowych. Są niezbędnym narzędziem pozwalającym na pozyskiwanie wartościowych danych a ich analiza, poprzez wnikliwą dyskusję, prowadzi do uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja nauki poprzez prezentację interesujących badań naukowych prowadzonych przy użyciu różnych metod fizykochemicznych z zakresu farmacji, biologii, medycyny i nauk pokrewnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, IV Seminarium było dedykowane pracownikom naukowym, młodym naukowcom, doktorantom, magistrantom, członkom kół naukowych i wszystkim pasjonatom nauki. Podczas Seminarium uczestnicy mogli także wysłuchać ciekawych wykładów zaproszonych gości oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat metod fizykochemicznych stosowanych aktualnie w nauce. 

W przedsięwzięciu wzięło udział 76 uczestników, w tym 8 prelegentów, którzy wygłosili niezwykle ciekawe wykłady: 

„Wybrane metody badań robotów chirurgicznych - doświadczenia własne”, dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. IPS

„Farmakokinetyka w terapii monitorowanej leków przeciwgrzybiczych i przeciwnowotworowych u dzieci”, prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka 

“Recent developments in bioanalytical applications of solid phase microextraction”, prof. Ezel Boyaci

“How microextraction can help in clinical analysis?”, dr hab. n. farm. Barbara Bojko, prof. UMK

„Zastosowanie technik spektroelektrochemicznych w badaniach reakcji redoks związków organicznych”, dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. PŚl

Fluorochinolony – „nowy pomysł na stare leki”, dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM

„Nowoczesne metody przygotowania próbek do badań metodami fizykochemicznymi”, dr inż. Mirosław Dach, ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.


Uczestnictwo w Seminarium zostało potwierdzone stosownym certyfikatem, a trzem autorom najlepszych prac przyznano dyplomy i nagrody.


Organizatorzy dziękując za miłą, naukową atmosferę ZAPRASZAJĄ NA

V Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych", które planuje się zorganizować 27(28) marca 2024 roku 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.pdf (151 KB)PROGRAM KONFERENCJI

kalendarz i ołówek

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Honorowy Patron

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Prof. SUM, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

INSTYTUT PROTEZ SERCA FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU, KATEDRA KARDIOCHIRURGII I TRANSPLANTOLOGII, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY IN TURKEY 

KATEDRA FARMAKODYNAMIKI I FARMAKOLOGII MOLEKULARNEJ, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Fluorochinolony – „nowy pomysł na stare leki”